Карти Київської, Волинської і Подільської губерній зі справи канцелярії київського, подільського та волинського генерал-губернатора про кількість споруджених в цих губерніях православних церков згідно з правилами, затвердженими 7 грудня 1867 року. 1889-1890 рр.

Карти Київської, Волинської і Подільської губерній зі справи канцелярії київського, подільського та волинського генерал-губернатора про кількість споруджених в цих губерніях православних церков згідно з правилами, затвердженими 7 грудня 1867 року. 1889-1890 рр.

ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 575. Спр.8. Арк. 114. Російською мовою.

Leave a Comment

Перейти до вмісту