Про збір відомостей щодо розташування ворога в районі Новоукраїнки. З наказу по Запорізькій збірній дивізії Дієвої армії УНР. 29 березня 1920 р.

Про збір відомостей щодо розташування ворога в районі Новоукраїнки. З наказу по Запорізькій збірній дивізії Дієвої армії УНР. 29 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 48

Leave a Comment

Перейти до вмісту