Обіжник Державного контролера до всіх Контрольних установ про оголошення Директорією Декларації до всього українського народу. 04 січня 1919 р.

Обіжник Державного контролера до всіх Контрольних установ про оголошення Директорією Декларації до всього українського народу. 04 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 108. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту