Титульний аркуш та сторінки праці Ілька Борщака «Мазепа – людина й історичний діяч». Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том CLII випуск І. Праці історично-філософічної секції за ред. І. Крип’якевича. Львів. 1933 р. Наукове товариство імені Шевченка у Львові. 1933 р.

Титульний аркуш та сторінки праці Ілька Борщака «Мазепа – людина й історичний діяч». Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том CLII випуск І. Праці історично-філософічної секції за ред. І. Крип’якевича. Львів. 1933 р. Наукове товариство імені Шевченка у Львові. 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3695. Оп. 1. Спр. 147. Арк. 80

Leave a Comment

Перейти до вмісту