Інформаційний звіт Головного управління Головного штабу УНР. Не раніше 24 серпня 1920 р.

Інформаційний звіт Головного управління Головного штабу УНР. Не раніше 24 серпня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 425. Арк. 35 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту