Дипломатичний паспорт Михайла Левітського. 7 лютого 1920 р.

Дипломатичний паспорт Михайла Левітського. 7 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 552. Арк. 36

Leave a Comment

Перейти до вмісту