Протокол зборів Української ради 28-го корпусу. 18 серпня 1917 р.

Протокол зборів Української ради 28-го корпусу. 18 серпня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 210зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту