Інформація ЦК Компартії України «Про серйозні недоліки в організації виконання постанов ЦК КПРС і ЦК Компартії України з питань посилення боротьби з дописками та окозамилюванням в Рівненській області». 17 березня 1987 р.

Інформація ЦК Компартії України «Про серйозні недоліки в організації виконання постанов ЦК КПРС і ЦК Компартії України з питань посилення боротьби з дописками та окозамилюванням в Рівненській області». 17 березня 1987 р.

ЦДАВО України. Ф. 4604. Оп. 2. Спр. 6579. Арк. 47

Leave a Comment

Перейти до вмісту