16-4778-3-63-115.jpg

Звернення учасників ІІ-го Міжнародного конгресу з проблем біоконверсії органічних відходів народного господарства та охорони навколишнього природного середовища до урядів, академій, міністерств і відомств держав СНД, громадських організацій та громадськості держав до конференції ООН з охорони навколишнього середовища (Ріо-де-Жанейро, Бразилія) щодо критичної ситуації навколишнього середовища у світі (на Конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку була ухвалена «Декларація з навколишнього середовища і розвитку»). 14 червня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 63. Арк. 115 - 116.

Leave a Comment

Перейти до вмісту