Лист Міністерства енергетики та електрифікації УРСР Ректору Київського політехнічного інституту щодо питання підготовки спеціалістів по ядерній енергетиці. 17 червня 1975 р.

Лист Міністерства енергетики та електрифікації УРСР Ректору Київського політехнічного інституту щодо питання підготовки спеціалістів по ядерній енергетиці. 17 червня 1975 р.

ЦДАВО України. Ф. 4786. Оп. 1. Спр. 1421. Арк. 50

Leave a Comment

Перейти до вмісту