Указ Президента України Л. Кравчука № 125/92 «Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна». 29 лютого 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 125/92 «Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна». 29 лютого 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 41. Арк. 164

Leave a Comment

Перейти до вмісту