Лист Президентові України Л. Д. Кучмі від Є. Марчука про Головне контрольно-ревізійне управління України. 19 липня 2000 р.

Лист Президентові України Л. Д. Кучмі від Є. Марчука про Головне контрольно-ревізійне управління України. 19 липня 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 3138. Арк. 194

Leave a Comment

Перейти до вмісту