Протокол № 4 засідання Спостережної ради Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення”. 19 жовтня 1993 р.

Протокол № 4 засідання Спостережної ради Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення”. 19 жовтня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту