Положення про групи сприяння РСІ в колгоспах. 17 листопада 1933 р.

Положення про групи сприяння РСІ в колгоспах. 17 листопада 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту