Повідомлення народного комісаріату освіти УСРР Лесю Курбасу щодо присвоєння йому звання народного артиста республіки. 17 вересня 1925 р.

Повідомлення народного комісаріату освіти УСРР Лесю Курбасу щодо присвоєння йому звання народного артиста республіки. 17 вересня 1925 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 5. Спр. 423. Арк. 252

Leave a Comment