Постанова Верховної Ради України «Про проєкт нової Конституції». 1 липня 1992 р.

Постанова Верховної Ради України «Про проєкт нової Конституції». 1 липня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4746. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту