Звернення голови Громадського Комітету рятунку України в Чехословаччині О. І. Бочковського до міністра Норвегії Мовінкеля з подякою за піднесення справи щодо допомоги голодуючому населенню України. 23 жовтня 1933 р.

Звернення голови Громадського Комітету рятунку України в Чехословаччині О. І. Бочковського до міністра Норвегії Мовінкеля з подякою за піднесення справи щодо допомоги голодуючому населенню України. 23 жовтня 1933 р.

ЦДАВО України, ф. 4008, оп. 1, спр. 1, арк. 17 зв.

Leave a Comment