Реєстраційна картка командира Київського авіаційного парку Панкєєва Миколи Петровича. 4 травня 1920 р.

Реєстраційна картка командира Київського авіаційного парку Панкєєва Миколи Петровича. 4 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 91

Leave a Comment

Перейти до вмісту