Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про заперечення Радянським Союзом голоду в Україні. 21 квітня 1934 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про заперечення Радянським Союзом голоду в Україні. 21 квітня 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 82.

Leave a Comment

Перейти до вмісту