Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про статті американського журналіста В. Г. Чемберлена щодо голоду в Україні. 12 червня 1934 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про статті американського журналіста В. Г. Чемберлена щодо голоду в Україні. 12 червня 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 87.

Leave a Comment

Перейти до вмісту