Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про запити в Палаті лордів та Палаті лордів послів щодо голоду в Радянському Союзі. 12 липня 1934 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про запити в Палаті лордів та Палаті лордів послів щодо голоду в Радянському Союзі. 12 липня 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 89.

Leave a Comment

Перейти до вмісту