Посвідчення про дії авіаційного підрозділу, яким командував сотник Голіцинський, в районі Києва й Фастова у листопаді 1928 р. Липень 1921 р.

Посвідчення про дії авіаційного підрозділу, яким командував сотник Голіцинський, в районі Києва й Фастова у листопаді 1928 р. Липень 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 614. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту