Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про обговорення в Палаті лордів становища в Радянському Союзі та голоду в Україні. 3 серпня 1934 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про обговорення в Палаті лордів становища в Радянському Союзі та голоду в Україні. 3 серпня 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 92.

Leave a Comment

Перейти до вмісту