Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Міністра народної освіти та мистецтва 643800 карбованців на утримання нижчих служників державних університетів та державних інститутів. 15 листопада 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Міністра народної освіти та мистецтва 643800 карбованців на утримання нижчих служників державних університетів та державних інститутів. 15 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 169. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту