Список надрукованих праць професора Є. О. Патона.

Список надрукованих праць професора Є. О. Патона.

Список надрукованих праць професора Є. О. Патона. б/д.
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 12, спр. 5736, арк.10-11 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту