Персональна справа професора Є. О. Патона…

Персональна справа професора Є. О. Патона...

Персональна справа професора Є. О. Патона, заповнена ним під час роботи в Київському політехнічному інституті ім. т. Раковського. 23 грудня 1925 р.
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 12, спр. 5736, арк. 3-6 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту