Біографія Є. О. Патона. Жовтень 1926 р.

Біографія Є. О. Патона. Жовтень 1926 р.

Біографія Є. О. Патона. Жовтень 1926 р.
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 12, спр. 5736, арк. 9, 9 зв.

Leave a Comment