Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про статтю в «Дейлі Експрес» щодо голоду в Україні. 11 серпня 1934 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про статтю в «Дейлі Експрес» щодо голоду в Україні. 11 серпня 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 93.

Leave a Comment

Перейти до вмісту