Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про статтю в «Морнінг Пост» щодо голоду в Україні та про видану Лондонським університетом «монографію» «Колєктивізація сільського господарства в Совітському Союзі». 24 серпня 1934 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про статтю в «Морнінг Пост» щодо голоду в Україні та про видану Лондонським університетом «монографію» «Колєктивізація сільського господарства в Совітському Союзі». 24 серпня 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 94.

Leave a Comment

Перейти до вмісту