Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про видання книги Е. Амменде «Людське життя в Росії». 14 серпня 1936 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про видання книги Е. Амменде «Людське життя в Росії». 14 серпня 1936 р.

ЦДАВО України. Ф. 3528. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 23.

Leave a Comment

Перейти до вмісту