Постанова Ради Міністрів Української Держави по асигнування 1000000 карбованців на боротьбу з холерою. 18 листопада 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави по асигнування 1000000 карбованців на боротьбу з холерою. 18 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 168. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту