Закон Української Держави про відпуск Катеринославському губерніальному земству позички 3000000 карбованців на потреби охорони громадської безпеки та порядку в межах Катеринославської губернії. 19 листопада 1918 р.

Закон Української Держави про відпуск Катеринославському губерніальному земству позички 3000000 карбованців на потреби охорони громадської безпеки та порядку в межах Катеринославської губернії. 19 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 156. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту