Списки адміністрації та членів Національного хору співробітників Центральних державних установ УНР у м. Тарнові. 20 квітня, 21 травня 1921 р.

Списки адміністрації та членів Національного хору співробітників Центральних державних установ УНР у м. Тарнові. 20 квітня, 21 травня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту