Про розформування студентського куреню Українських січових стрільців та увільнення студентів Українського народного університету з усіх військових частин. З наказу Міністра військових справ УНР. 27 березня 1918 р.

Про розформування студентського куреню Українських січових стрільців та увільнення студентів Українського народного університету з усіх військових частин. З наказу Міністра військових справ УНР. 27 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 2. Спр. 30. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту