Обіжник Військово-історичної управи 2-го Генерал-квартирмейстера Головного управління Генерального штабу УНР начальникам дивізій про надсилання примірників рукописних та друкованих видань для зберігання в Державному військово-історичному архіві. 5 лютого 1921 р.

Обіжник Військово-історичної управи 2-го Генерал-квартирмейстера Головного управління Генерального штабу УНР начальникам дивізій про надсилання примірників рукописних та друкованих видань для зберігання в Державному військово-історичному архіві. 5 лютого 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. оп. 2. Спр. 194. Арк. 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту