Рапорт т.в.о. 3-го Генерал-квартирмейстера помічнику Начальника Генерального штабу УНР про стан Спільної юнацької школи. 23 березня 1922 р.

Рапорт т.в.о. 3-го Генерал-квартирмейстера помічнику Начальника Генерального штабу УНР про стан Спільної юнацької школи. 23 березня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 306. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту