Щомісячний науково-популярний журнал «Рідна Мова», який видавався у 1930-х роках у Варшаві з ініціативи і під безпосереднім керівництвом Івана Огієнка.

Щомісячний науково-популярний журнал «Рідна Мова», який видавався у 1930-х роках у Варшаві з ініціативи і під безпосереднім керівництвом Івана Огієнка.

ЦДАВО України. Ф. 3695. Оп. 1. Спр. 46. Арк. 260

Leave a Comment