Повідомлення про перебування Президента Чехословацької Республіки Томаша Масарика в Подєбрадах. 9 травня 1923 р.

Повідомлення про перебування Президента Чехословацької Республіки Томаша Масарика в Подєбрадах. 9 травня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 133. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту