Список членів Товариства допомоги біженцям з України та їх родинам у Каліші. [1922 р.].

Список членів Товариства допомоги біженцям з України та їх родинам у Каліші. [1922 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3990. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту