Стаття Я. Токаржевського-Карашевича «22 січня», надрукована в тижневику «Тризуб». 22 січня 1926 р.

Стаття Я. Токаржевського-Карашевича «22 січня», надрукована в тижневику «Тризуб». 22 січня 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 3695. Оп. 1. Спр. 44. Арк. 186зв.

Leave a Comment