Фрагмент копії праці П. Багацького “До історії видань “Кобзаря” Т. Г. Шевченка”; титульний аркуш справи.

Фрагмент копії праці П. Багацького “До історії видань “Кобзаря” Т. Г. Шевченка”; титульний аркуш справи.

ЦДАВО України. Ф. 3634. Оп. 1. Спр. 3 а. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту