Донесення начальника Харківського охоронного відділення полковника Герасимова начальнику Київського губернського жандармського управління В. Новицькому про діяльність М. Міхновського. 21 березня 1904 р.

Донесення начальника Харківського охоронного відділення полковника Герасимова начальнику Київського губернського жандармського управління В. Новицькому про діяльність М. Міхновського. 21 березня 1904 р.

ЦДІАК України. Ф. 304. Оп. 2. Спр. 11. Арк. 282

Leave a Comment

Перейти до вмісту