Указ Президії Верховної Ради України № 1441-ХІІ «Про передачу архіві Компартії України у підпорядкування Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України», підписаний Головою Верховної Ради України Л. М. Кравчуком. 27 серпня 1991 р.

Указ Президії Верховної Ради України № 1441-ХІІ «Про передачу архіві Компартії України у підпорядкування Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України», підписаний Головою Верховної Ради України Л. М. Кравчуком. 27 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4703. Арк. 57

Leave a Comment

Перейти до вмісту