Постанова Верховної Ради України «Про заснування дипломатичних і консульських представництв України». 21 лютого 1992 р.

Постанова Верховної Ради України «Про заснування дипломатичних і консульських представництв України». 21 лютого 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4740. Арк. 194

Leave a Comment

Перейти до вмісту