З журналу засідань Ради Народних Міністрів про надання службовцям урядових установ пільг у сплаті податків “за побільшення утримання”, про доручення міністерствам праці і фінансів розробити протягом місяця “пенсійний статут”, а також про призначення пенсій деяким урядовцям та їхнім сім’ям. 1 лютого 1919 р.

З журналу засідань Ради Народних Міністрів про надання службовцям урядових установ пільг у сплаті податків “за побільшення утримання”, про доручення міністерствам праці і фінансів розробити протягом місяця “пенсійний статут”, а також про призначення пенсій деяким урядовцям та їхнім сім’ям. 1 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 75 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту