Посвідчення Всеволода Петріва – товариша міністра і в. о. міністра військових справ УНР. 10 жовтня 1919 р.

Посвідчення Всеволода Петріва - товариша міністра і в. о. міністра військових справ УНР. 10 жовтня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 19. Арк. 303

Leave a Comment

Перейти до вмісту