Наказ по Військовому генеральному секретарству УНР ч. 84 про призначення Командувача І-го Українського дивізіону полковника Ю. Капкана Командувачем всіма Українськими військами для оборони України. 20 грудня 1917 р.

Наказ по Військовому генеральному секретарству УНР ч. 84 про призначення Командувача І-го Українського дивізіону полковника Ю. Капкана Командувачем всіма Українськими військами для оборони України. 20 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 1 а. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту