Доповідь Начальника Військово-історичної управи Головного управління Генерального штабу [2-му Генерал-квартирмейстеру] про необхідність збільшення штатів, упорядкування архівних документів, видання журналу “Віськово-історичного вістника” тощо. 23 липня 1920 р.

Доповідь Начальника Військово-історичної управи Головного управління Генерального штабу [2-му Генерал-квартирмейстеру] про необхідність збільшення штатів, упорядкування архівних документів, видання журналу “Віськово-історичного вістника” тощо. 23 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 52. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту