Телеграма Головного Отамана С. Петлюри Президії Трудового Конгресу, міністерствам та редакціям часописів про поширення серед населення інформації щодо переходу 14-го радянського полку на бік військ УНР. 16 квітня 1919 р.

Телеграма Головного Отамана С. Петлюри Президії Трудового Конгресу, міністерствам та редакціям часописів про поширення серед населення інформації щодо переходу 14-го радянського полку на бік військ УНР. 16 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 11. Арк. 130

Leave a Comment

Перейти до вмісту