Лист П. Стебницького В. Винниченко про бажання колишнього міністра фінансів Тимчасового уряду Бернацького прислужити рідному краю в якості секретаря фінансів. 23 грудня 1917 р.

Лист П. Стебницького В. Винниченко про бажання колишнього міністра фінансів Тимчасового уряду Бернацького прислужити рідному краю в якості секретаря фінансів. 23 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп.1, спр. 3, арк. 164зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту